Historie firmy

V září roku 1997, byla založena společnost JFT s.r.o. jediným vlastníkem a jednatelem společnosti Ing. Jaroslavem Fejfarem. Tato nově založená firma vzniká dne 22.9.1997 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové.

Firma začala provádět projektové práce v oblasti telekomunikací a následně přešla na projektování elektrorozvodu v oblasti energetiky a silnoproudu.

V průběhu let 1997 - 2010 bylo vyprojektováno zakázek v hodnotě přes 50.000.000 Kč.

 

Výhled naší činnosti

Rozvoj vlastních projekčních dodavatelských aktivit v celé České republice v oblasti elektrických sítí napětí do 35kV.

 
Rozvoj vlastních projekčních
dodavatelských aktivit v oblasti
elektrických sítí napětí do 35kV.